Cheaty

Cheaty můžete zadávat po stisknutí ~, kdy se zobrazí dialogové okno. Některé kódy lze použít jen jednou za kampaň, případně se jejich účinek ruší při jiném cheatu.

Cheaty

bestbuy Jednotky jsou o 10 % levnější.
oliphaunt Sloni jsou mnohem větší.
toggle_fow Zapínání/vypínání mlhy na mapě světa.
add_money <X> Přidá X denárů do pokladnice.
add_population <název města> <počet obyvatel> Přidá obyvatele do daného města. Při zadání záporné hodnoty bude daný počet obyvatel odečten.
auto_win <attacker/defender> Výhra útočníka/obránce v příští automaticky rozhodnuté bitvě.
give_trait <jméno generála> <schopnost> <vylepšený level> Přidá libovolnou schopnost vybranému generálovi. Musí být zadáno přesné jméno postavy. Příklad: give_trait „Quintus Brutus“ Drink 1
process_cq <jméno města> Postaví všechny budovy ve městě. Příklad: process_cq Carthage
create_unit <město/kapitán/generál> <“typ jednotky“> <množství> <zkušenosti> <úroveň zbraní> <úroveň brnění> Vytvoří kteroukoli jednotku, jakou může frakce rekrutovat (max. počet jednotek je 5, Zkušenosti 9, zbraně/brnění 3). Jednotka musí být zahrnuta ve výčtu v souboru Export_Descr_Unit.txt
jericho Zdi padají po útoku obléhacích zbraní.
move_character <Z> <X,Y>

Přesune charakter Z do souřadnic X,Y.
show_cursorstat

Zobrazí souřadnice místa, nad kterým je kurzor myši.
force_diplomacy <accept / decline> Akceptování/odmítnutí diplomatických požadavků.
invulnerable_general <name&gt

Generál je nezranitelný. Příklad: invulnerable_general Tigranes
season <summer/winter&gt Změní roční období.
surrender_regions Zvolená frakce je rozpuštěna a její síly se přemění na rebely. Názvy frakcí: romans_julii, romans_brutii, romans_scipii, romans_senate, gauls, britons, germans, spain, dacia, scythia, thrace, greek_cities, macedon, seleucid, egypt, numidia, carthage, parthia, pontus, armenia.

Total War: Rome 2:

Total War: Rome 2 lze pořídit v e-shopech za cenu od (Zdroj: Heureka.cz)
Porovnat ceny >>

Sdílejte stránku: